Betternet 7.0.5

Betternet 7.0.5

Betternet – 12,4MB – Shareware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Betternet miễn phí VPN an toàn kết nối của bạn, bảo vệ riêng tư của bạn chống lại hacker, ẩn địa chỉ IP của bạn và Unblocks tất cả các trang web

Tổng quan

Betternet là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Betternet.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 660 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Betternet là 7.0.5, phát hành vào ngày 12/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/03/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 5.3.0.433, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

Betternet đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12,4MB.

Người sử dụng của Betternet đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Betternet!

Cài đặt

người sử dụng 660 UpdateStar có Betternet cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Betternet
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản